Inclusief ondernemen: Hoe dan?

bedrijfsadvies

UWV helpt werkgevers met Bedrijfsadvies 2.0

Inclusief ondernemen: Hoe dan?

Werkgevers helpen met personeelsvraagstukken en tegelijkertijd insteken op participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat lukt vaak niet op de traditionele manier. UWV zet daarom creatieve maatwerkinstrumenten in zoals het Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie 2.0. Analisten van het WerkgeversServicepunt brengen in kaart waar de knelpunten zitten. Met het advies dat daaruit voortvloeit gaan ze samen met werkgevers stapsgewijs op weg naar inclusief ondernemen. Naar een arbeidsorganisatie waarin plek is voor diversiteit aan werknemers, met of zonder arbeidsbeperking.

Bedrijfsadvies 2.0

Om de analyses uit te kunnen voeren volgden werkgeversadviseurs Natascha Flikkenschild, Judith Gijzen en Mascha Visser de opleiding Inclusieve Arbeidsorganisatie via CIAO (Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie). Als gecertificeerd analist completeren ze nu het team dat in West-Brabant en Zeeland handen en voeten geeft aan het Bedrijfsadvies 2.0. Erik-Jan de Bruijn en Simone Sorgedrager gingen hen al voor.

Weinig nieuws onder de zon, zo lijkt het misschien. UWV is immers al jaren bezig om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen. Met de Participatiewet als leidraad. ,,Dat klopt. Toch is er wel degelijk een verschil,” vertelt Judith Gijzen van WSP West-Brabant. ,,Onze bedrijfsadviezen 1.0 waren vooral gericht op de banenafspraak. BIA 2.0 is veel breder, richt zich ook op kandidaten buiten het doelgroepregister en zet vooral de werkgever centraal. Vertrekpunt is het bedrijf of de organisatie zelf. We nemen de werkgever mee in een proces door anders te kijken naar werk.”

Gedegen advies vraagt tijdsinvestering

Het Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie is een gratis service van het WerkgeversServicepunt. Dat betekent niet dat er niks van werkgevers wordt gevraagd. Wie een gedegen advies wil krijgen moet rekening houden met een serieuze tijdsinvestering, vertelt Mascha Visser van UWV Werkbedrijf Goes: ,,BIA 2.0 kijkt naar werkprocessen binnen een organisatie. Het bedrijf of een complete afdeling wordt geanalyseerd, niet slechts één functie of taak. Het is dan ook een instrument van de lange adem. Blijven bellen, blijven investeren. Gesprekken blijven voeren. Het is niet zo dat we vandaag langskomen en morgen een rapport klaar hebben. Zelf ben ik nu bezig met een analyse bij een gemeente. Dat traject neemt meerdere maanden in beslag.”

Vraag werkgever staat centraal

Natascha Flikkenschild vult haar collega’s aan: ,,In deze methode ligt het belang echt bij de werkgever. Dat is ook het verschil met hoe we voorheen te werk gingen. De werkgever wilde een  kandidaat uit het doelgroepregister aannemen, daar ging je dan op acteren. Bij Bedrijfsadvies 2.0 gaat het erom dat je de werkgever wilt helpen met het oplossen personeelsvraagstukken. Of juist wilt voorkomen dat er problemen ontstaan. Dat werknemers niet uit onvrede vertrekken bijvoorbeeld of dat ze niet (landurig) ziek worden.

Natascha schetst wat ze bedoelt met een mogelijk praktijkvoorbeeld: ,,Neem een administratiekantoor waar HBO’ers dreigen uit te stromen vanwege de hoge werkdruk. Ze komen nauwelijks aan hun eigen taken toe omdat continu de telefoon rinkelt en de mailbox overloopt. In zo’n situatie zou ons advies kunnen zijn om daar een MBO’er naast te zetten. Met zo’n ingreep verbetert de werksfeer en gaat de productiviteit omhoog. Bovendien helpen we een kandidaat aan het werk. Win-win dus. Zo creëren we uiteindelijk functies die er eerder niet waren. Wie die vacatures invullen, mensen uit de Wia of schoolverlaters, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat we bedrijven dichter naar de huidige arbeidsmarkt toe brengen.”

Inclusief ondernemen: Hoe dan?

Inclusief ondernemen leeft wel degelijk, concludeert het trio bedrijfsadviseurs tot hun genoegen. Judith Gijzen: ,,Door de banenafspraak is er de laatste jaren gelukkig veel aandacht voor. De overheid voert campagnes. Ambassadeurs zetten het verhaal in de schijnwerpers. De bereidheid om iets terug te doen voor de samenleving is er. Werkgevers vragen zich alleen af: Hoe dan?”

Natascha Flikkenschild beaamt dat. Al moet ze wel bekennen dat werkgevers ook vaak een stap achteruit doen zodra termen als ‘arbeidsbeperking’ of ‘doelgroepregister’ vallen: ,,Omdat ze niet weten wat het inhoudt kan dat ook gevaarlijk zijn en negatief uitpakken. Daar moet je dus heel erg mee uitkijken.” Dat merkt ook hun Zeeuwse collega Mascha Vissser: Neem bijvoorbeeld een Wajong-kandidaat of iemand die in de WW zit omdat er op de arbeidsmarkt geen vraag meer is naar een bepaald beroep. Hij of zij kan zeer geschikt zijn voor een vacature. Maar als je de persoon neerzet als iemand met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ dan zijn werkgevers soms ineens een stuk voorzichtiger.”

Meer informatie

Om binnen bedrijven en organisaties de omslag te maken naar inclusief ondernemen is er dus nog genoeg werk aan de winkel voor het team van bedrijfsadviseurs.

Wilt u meer weten over het Bedrijfsadvies Inclusieve Organisatie 2.0? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

West-Brabant:

Erik-Jan de Bruijn: erik-jan.debruijn@uwv.nl

Natascha Flikkenschild: natascha.flikkenschild@uwv.nl

Judith Gijzen: judith.gijzen@uwv.nl

Zeeland:

Simone Sorgedrager simone.sorgedrager@uwv.nl                         

Mascha Visser mascha.visser@uwv.nl

bedrijfsadvies-1

Foto:

Het team Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie 2.0: Erik-Jan de Bruijn, Natascha Flikkenschild, Judith Gijzen (West-Brabant) en Mascha Visser en Simone Sorgedrager (Zeeland).

Terug naar overzicht