Subsidies en regelingen

Er zijn diverse subsidies en regelingen. Maar waar zit voor jou de winst? We kunnen ons voorstellen dat je daar niet direct zelf uitkomt.

Onderstaand een greep uit de subsidies en regelingen die het makkelijker maken om de Participatiewet in de praktijk te brengen. 

 • Compensatieregeling

  Voor oudere, voormalig werkloze werknemers betaalt UWV soms een Ziektewet-uitkering. De uitkering betalen we meestal aan jou als werkgever. De werknemer valt onder de compensatieregeling als hij aan 2 voorwaarden voldoet. Welke dat zijn, lees je op de website van UWV

 • Jobcoaching
  Een jobcoach begeleidt de nieuwe werknemer op de werkvloer. Dit voorkomt uitval.

 • Lage Inkomensvoordeel (LIV)
  Neem je een werknemer in dienst met een laag loon? Het lage-inkomensvoordeel is een jaarlijkse tegemoetkoming. De Belastingdienst informeert over de voorwaarden en uitbetaling van het lage-inkomensvoordeel.

 • Looncompensatie bij ziekte
  Neem je iemand in dienst met een arbeidshandicap? Looncompensatie bij ziekte (no-risk) verzekert je tegen de kosten bij uitval door ziekte.

 • Loondispensatie
  Wajongers die minder productief zijn, hoef je geen volledig loon te betalen. UWV vult het loon aan.

 • Loonkostensubsidie naar loonwaarde 
  In sommige gevallen zijn arbeidsgehandicapten met een bijstandsuitkering minder productief. Je kunt compensatie voor de loonkosten ontvangen. Lees hier meer over in deze brochure 'Informatie over de loonkostensubsidie'.

 • Loonkostenvoordeel (LKV)
  Neem je een oudere werkzoekende (56+) of een arbeidsgehandicapte in dienst? Het loonkostenvoordeel is een tegemoetkoming die wordt berekend door UWV en wordt uitbetaald door de Belastingdienst na afloop van het kalenderjaar. 

 • No-riskpolis
  Neem je iemand in dienst met een arbeidshandicap? Voor veel mensen met een beperking geldt automatisch de no-riskpolis als zij gaan werken. Als deze medewerker (tijdelijk) uitvalt dan betaalt UWV de werkgever een Ziektewetuitkering.

 • Proefplaatsing UWV
  Met een proefplaatsing UWV loopt de uitkering van de kandidaat enkele weken door. Zo kun je kosteloos kijken of de kandidaat bij de baan past. En andersom natuurlijk.
 • Proefplaatsing gemeente
  Met een proefplaatsing gemeente loopt de bijstandsuitkering van de kandidaat enkele weken door. Zo kun je kosteloos kijken of de kandidaat bij de baan past. En andersom natuurlijk.
 • Tegemoetkoming bedrijfskosten
  Neem je een arbeidsgehandicapte in dienst? Dan kun je naast de loonkostensubsidie naar loonwaarde ook een tegemoetkoming in de bedrijfskosten ontvangen.
 • Tel mee met Taal
  Via Tel mee met Taal is er jaarlijks subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. In 2022 kun je (van 1 januari tot en met 28 februari) als werkgever weer subsidie aanvragen om te investeren in de basisvaardigheden van je werknemers. 
 • Voorziening
  Als de kandidaat aanpassingen op de werkplek of hulpmiddelen nodig heeft, dan kun je hiervoor een vergoeding aanvragen.

Subsidies en regelingen kun je in sommige gevallen combineren. Wij helpen je natuurlijk graag verder! Neem contact met ons op.

Daarnaast biedt de overheid de regelhulp aan. Dit hulpmiddel is ontwikkeld om het voor werkgevers makkelijk te maken om te berekenen waar zij eventueel recht op hebben. Hiermee worden alle financiële tegemoetkomingen eenvoudig toegankelijk voor werkgevers.