Participatiewet

De Participatiewet is van kracht. Wat betekent dit voor jou? Op welke ondersteuning van WSP West-Brabant kun je rekenen? Je leest het hier.

Wat houdt de Participatiewet in?

De Participatiewet heeft als doel om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt onder te brengen in één regeling, die mogelijkheden geeft om deze mensen te laten participeren binnen de publieke en private sector. Het filmpje geeft je een mooie indruk van deze regeling. 

Om welke doelgroep gaat het?

De Participatiewet richt zich op: 

  • mensen vanuit de Wet werk en bijstand (WWB);
  • mensen vanuit de wet arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong);
  • mensen met een indicatie Wet sociale werkvoorziening (Wsw).

Garantiebanen en banenafspraken. Wat zijn dat eigenlijk?

Dit zijn banen die beschikbaar worden gesteld aan mensen die vanwege een of meerdere beperkingen niet in staat zijn het wettelijk minimum loon (WML) te verdienen. Werkgevers die mensen in dienst nemen in het kader van een garantiebaan hebben recht op loonkostensubsidie tot maximaal 70% van het WML.

Welke voordelen biedt de Participatiewet mij als ondernemer?

Mensen met een arbeidsbeperking zijn waardevolle en loyale medewerkers en hebben een absolute toegevoegde en sociale waarde voor jouw bedrijf. Met het in dienst nemen van medewerkers met een arbeidsbeperking toont een organisatie niet alleen maatschappelijk en betrokken verantwoord ondernemerschap, maar voldoet het in de meeste gevallen ook aan de Social Return On Investment (SROI) verplichting voor eventuele gunningen uit aanbestedingen.

Ik wil met de Participatiewet aan de slag. En nu?

Wil je direct aan de slag? Wij helpen je kosteloos op weg:

De Kandidatenverkenner

UWV ontwikkelde de Kandidatenverkenner Banenafspraak voor werkgevers en intermediairs die een kandidaat uit de doelgroep banenafspraak zoeken. Ook gemeenten kunnen via de kandidatenverkenner banenafspraak hun kandidaten voor banenafspraakvacatures in beeld brengen. Een handig hulpmiddel voor de noodzakelijke transparantie in jouw regio.

In de Kandidatenverkenner Banenafspraak staan geanonimiseerde profielen van burgers die vallen onder de Banenafspraak. Dat zijn burgers die klant zijn bij UWV of gemeenten. Via het WerkgeverServicepunt West-Brabant kan jij in jouw regio in contact komen met kandidaten die in de kandidatenverkenner banenafspraak staan. Je doet dit door via de kandidaatverkenner een aanvraag in te dienen. 

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons. Kijk ook eens op de website van de rijksoverheid voor het laatste nieuws over de Participatiewet. 

gebroeders-van-dooren-1

“Ze hebben een groot doorzettingsvermogen. Ze vinden moeilijk werk. Als ze de kans krijgen, dan gaan ze er vol voor. Ik spreek uit ervaring, want ik was vroeger zelf Wajonger en heb nu de status ‘arbeidsgehandicapt’”, vertelt Joyce. “Wij willen Wajongers een kans geven. We zijn met WerkgeversServicepunt West-Brabant in overleg om een Wajonger aan te nemen op basis van een proefperiode. Als dat goed bevalt, willen we hem of haar in vaste dienst...

Gebroeders van Dooren uit SprundelKans bieden