Participatiewet. En nu?

De Participatiewet is van kracht. De Participatiewet is in de plaats gekomen van de Wet Werk en Bijstand, Wsw en een groot deel van de Wajong. Wat betekent de Participatiewet voor jou? En op welke ondersteuning van WerkgeversServicepunt West-Brabant kun je rekenen? Je leest het hier.

Wat houdt de Participatiewet in?

Om welke doelgroep gaat het?

Garantiebanen en banenafspraken. Wat zijn dat eigenlijk?

Welke voordelen biedt de Participatiewet mij als ondernemer?

Ik wil met de Participatiewet aan de slag. En nu?

De Kandidatenverkenner

Meer weten?

Wat houdt de Participatiewet in?

De Participatiewet heeft als doel om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt onder te brengen in één regeling, die mogelijkheden geeft om deze mensen te laten participeren binnen de publieke en private sector. Het filmpje geeft je een mooie indruk van deze regeling. 

Om welke doelgroep gaat het?

Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De Participatiewet richt zich op de doelgroepen: 

  • mensen vanuit de Wet werk en bijstand (WWB);
  • mensen vanuit de wet arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong);
  • mensen met een indicatie Wet sociale werkvoorziening (Wsw).

Garantiebanen en banenafspraken. Wat zijn dat eigenlijk?

Dit zijn garantiebanen die beschikbaar worden gesteld aan mensen die vanwege een of meerdere beperkingen niet in staat zijn het wettelijk minimum loon (WML) te verdienen. Werkgevers die mensen in dienst nemen in het kader van een garantiebaan hebben recht op loonkostensubsidie tot maximaal 70% van het WML.

In het sociaal akkoord van 2013 m.b.t. de doelstelling van de Participatiewet zijn met kabinet en sociale partners de volgende banenafspraken gemaakt:

  • Er komen landelijk 125.000 extra garantiebanen; 100.000 voor de markt- en 25.000 voor de publieke sector. Deze extra banen dienen in 2026 gerealiseerd te zijn.

  • Eind 2016 moeten in onze arbeidsmarktregio 715 extra banen gerealiseerd zijn.

Welke voordelen biedt de Participatiewet mij als ondernemer?

Mensen met een arbeidsbeperking zijn waardevolle en loyale medewerkers en hebben een absolute toegevoegde en sociale waarde voor jouw bedrijf. Met het in dienst nemen van medewerkers met een arbeidsbeperking toont een organisatie niet alleen maatschappelijk en betrokken verantwoord ondernemerschap, maar voldoet het in de meeste gevallen ook aan de Social Return On Investment (SROI) verplichting voor eventuele gunningen uit aanbestedingen.

Ik wil met de Participatiewet aan de slag. En nu?

Wil je direct aan de slag? Wij helpen je kosteloos op weg:

De Kandidatenverkenner

UWV ontwikkelde de Kandidatenverkenner Banenafspraak voor werkgevers en intermediairs die een kandidaat uit de doelgroep banenafspraak zoeken. Ook gemeenten kunnen via de kandidatenverkenner banenafspraak hun kandidaten voor banenafspraakvacatures in beeld brengen. Een handig hulpmiddel voor de noodzakelijke transparantie in jouw regio.

In de Kandidatenverkenner Banenafspraak staan geanonimiseerde profielen van burgers die vallen onder de Banenafspraak. Dat zijn burgers die klant zijn bij UWV of gemeenten. Via het WerkgeverServicepunt West-Brabant kan jij in jouw regio in contact komen met kandidaten die in de kandidatenverkenner banenafspraak staan. Je doet dit door via de kandidaatverkenner een aanvraag in te dienen. 

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact met ons. Kijk ook eens op de website van de rijksoverheid voor het laatste nieuws over de Participatiewet. 

Abdullah en Ad in tankstation Esso de Warande

Abdullah was de Nederlandse taal net niet genoeg machtig om bij Esso te werken. Werkgever Ad heeft Abdullah extra begeleiding gegeven en een langere proefplaatsing om hem de tijd te geven, maar Ad kon Abdullah op deze manier geen contract geven. Bij een tankstation is de Nederlandse taal beheersen natuurlijk heel belangrijk. In samenwerking met het project Perspectief op Werk hebben we gekeken wat we hier aan konden doen. Met het maatwerkbudget hebben we Abdullah 10 privé lessen...

Nederlands leren in de praktijk, Ad maakte het mogelijk!Nederlands leren in de praktijk