Logo WSP West-Brabant

Wanneer heeft jouw organisatie recht op loonkostensubsidie (LKS)?

De overheid heeft loonkostensubsidie geïntroduceerd om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven aan het werk te gaan. Deze subsidie dekt eventuele kosten die jij als werkgever maakt voor werknemers die binnen deze regeling vallen. Benieuwd of jij aanspraak maakt op deze subsidie? We vertellen je er meer over in deze blog.

Voor wie geldt loonkostensubsidie?

Loonkostensubsidie is er voor ieder bedrijf die een werknemer in dienst heeft met een ziekte of een handicap. Deze subsidie is onderdeel van de Participatiewet. Binnen deze wet valt iedereen die wel kan werken, maar daar ondersteuning bij nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat iemand chronisch ziek is of een handicap heeft en het werk niet zelfstandig uit kan voeren. Dankzij de loonkostensubsidie is het voor werkgevers makkelijker om ook deze mensen een kans te geven op werk. Een belangrijk instrument dus om te komen tot een inclusieve(re) arbeidsmarkt.

Hoe werkt loonkostensubsidie?

De loonkostensubsidie is een compensatie van het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de loonwaarde van de werknemer. Klinkt ingewikkeld, maar valt in praktijk best mee. Zo is het voor mensen met een (arbeids)beperking niet altijd mogelijk om 100% productief te zijn. Met deze subsidie betaal je als werkgever alleen voor de productieve uren. Met loonkostensubsidie krijgt de werknemer het normale salaris. De overheid betaalt voor de kleinere productiviteit.

Hoe is de subsidie opgebouwd?

De hoogte van de compensatie is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de arbeidsproductiviteit die de werknemer levert en de cao van jouw branche. De compensatie is nooit hoger dan 70% van het wettelijk minimumloon. Je vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de werknemer woont. De medewerker ontvangt de subsidie op zijn of haar eigen bankrekening.

Neem contact op

Benieuwd of jij recht hebt op deze regeling? Neem contact op, onze werkgeversadviseurs helpen je graag.

 • Podcast Werkwoord #4: Re-integreren

  Hoe ga je om met werknemers die lange tijd afwezig zijn door ziekte of overbelasting? Hoe voorkóm je dat ze in de ziekenboeg moeten plaatsnemen? Wie draagt daarvoor de verantwoordelijkheid? En wat is de rol van beleid rond re-integratie in dit hele verhaal?

  Lees meer

 • Podcast Werkwoord #3: Technologiseren

  Exoskeletten, artificial intelligence en augmented reality: de Engelse termen vliegen je om de oren als je je gaat verdiepen in nieuwe technologie. Is de inzet van dit soort nieuwe technologieën een realistische oplossing voor dreigende personeelstekorten? Kunnen ze helpen om meer mensen te laten meedoen op de arbeidsmarkt? En hoe haalbaar zijn al die technieken…

  Lees meer

 • Podcast Werkwoord #2: Verzilveren

  De arbeidsmarkt piept en kraakt, en als we niet uitkijken gaat steeds meer personeel dat ook doen. Fysiek belastend werk kan de inzetbaarheid van vooral oudere medewerkers flink beperken, terwijl mensen juist langer moeten doorwerken en iedereen zo hard nodig is op deze arbeidsmarkt. In deze tweede aflevering bespreken we duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

  Lees meer