Meer mensen aan de slag in West-Brabant

facebook-header-wsp-wb-grijs

Het WerkgeversServicepunt West-Brabant heeft als opdracht het faciliteren van werkgevers om te komen tot banen en het toeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. De definitieve cijfers over 2017 laten zien dat ook door inzet van het WSP West-Brabant het totaal aantal mensen met een WW-uitkering en een gemeentelijke uitkering in 2017 substantieel is gedaald.

Banenafspraak

Er zijn 803 banen volgens de landelijke banenafspraak gerealiseerd ten opzichte van de nulmeting eind 2012. Dit blijkt uit de UWV Trendrapportage tot en met het december 2017. De doelstelling voor 2017 was 1.164 banenafspraken in West-Brabant, dus banen voor mensen met een beperking. Dit betekent dat bijna 70% van de doelstelling is gerealiseerd.

Dit is lager dan de doelstelling, hoewel er een licht stijgende lijn te zien is over de afgelopen kwartalen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert in juli de Tweede Kamer over de officiële landelijke resultaten met betrekking tot de voortgang van de banenafspraak.

De arbeidsmarktregio West-Brabant staat landelijk op de 4de plaats van de 35 arbeidsmarktregio’s wat betreft realisatie van het aantal baanafspraken bij overheidsorganisaties en op de 12de plaats wat betreft realisatie van de baanafspraken bij het bedrijfsleven.

De banenafspraak is als onderdeel van het Sociaal Akkoord in 2013 gemaakt tussen het toenmalige kabinet, werkgevers en werknemers, met als doel om tot 2026 125.000 extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Resultaat gezamenlijke inspanningen

De resultaten zijn behaald door een goede regionale samenwerking tussen bedrijfsleven, gemeenten, UWV, SW-bedrijven, werkgevers- en werknemersorganisaties en het onderwijs.

“Nu dankzij de economische ontwikkeling de werkgelegenheid in de regio flink in de lift zit en het aantal banen toeneemt, is het mooi te constateren dat de groei ook ten goede komt aan de groep werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt,” volgens Marianne de Bie, voorzitter Regionaal Werkbedrijf West-Brabant. “De aanpak in West-Brabant bewijst dat samenwerking loont. Het resultaat tot nu toe motiveert om dit jaar onverminderd door te gaan en nog meer plaatsingen te realiseren en de doelstelling 1.545 baanafspraken in 2018 ten opzichte van de nulmeting eind 2012 te behalen. Hiervoor zijn samen met de partners in de regio nog extra inspanningen nodig om stappen te zetten op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt.”

Inspanningen WerkgeversServicepunt West-Brabant

De proactieve benadering vanuit het WerkgeversServicepunt West-Brabant draagt bij aan de behaalde resultaten. Naast het dagelijks werk van ruim 80 werkgeversadviseurs in de regio, zijn er door het WSP West-Brabant in 2017 extra activiteiten ondernomen om meer werkgevers te informeren en inspireren om de deuren open te zetten voor diverse werkzoekenden. Er zijn diverse banenmarkten, werkbezoeken en speeddates georganiseerd om werkgevers en werkzoekenden bij elkaar te brengen.

Het WSP West-Brabant werkt in de regio samen met 16 gemeenten, UWV, WVS, ATEA-groep en !GO voor mensenwerk.

Terug naar overzicht

Deel deze pagina