Asielzoeker, vluchteling, statushouder en nieuwkomer: weet jij als werkgever het verschil?

istock-1146545357

De termen asielzoeker, vluchteling, statushouder en nieuwkomer worden vaak door elkaar heen gebruikt. Toch verschillen deze termen van elkaar. Ben jij van plan om een asielzoeker, vluchteling, statushouder of nieuwkomer in dienst te nemen? En ben je benieuwd wat dat voor jou als werkgever betekent? Wij leggen de verschillen aan je uit. Wel zo handig!

Asielzoekers aan het werk

Een asielzoeker is iemand die zijn of haar land van herkomst heeft verlaten om diverse redenen. Hij of zij zoekt bescherming in een ander land door asiel aan te vragen. Door asiel aan te vragen, hoopt een asielzoeker officieel erkend te worden als ‘vluchteling’. Zolang er nog geen beslissing is genomen over de asielaanvraag blijft deze persoon een asielzoeker. Tijdens deze periode mag een asielzoeker 24 weken werken over een periode van 52 weken. De asielaanvraag dient dan wel minstens 6 maanden in behandeling te zijn. Het eerste halfjaar mag een asielzoeker dus nog niet werken. Bovendien kan werken alleen met een tewerkstellingsvergunning (TWV). Met dit document – dat afgegeven wordt door UWV – toont een werkgever aan dat een asielzoeker daar mag werken. Goed om te weten is dat een asielzoeker recht heeft op hetzelfde salaris als een Nederlander in diezelfde functie.

Erkennen van een vluchteling

Wanneer een asielzoeker een asielaanvraag heeft gedaan, gaat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) na of de asielzoeker valt onder het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties. Dit verdrag veronderstelt dat je een vluchteling bent wanneer je het land van herkomst ontvlucht vanwege gevaar en vrees voor vervolging. Dit kan zijn vanwege bijvoorbeeld godsdienst, ras of oorlog. Daarnaast kan het land van herkomst de vluchteling geen bescherming bieden waardoor de vluchteling genoodzaakt is om te vluchten.

Van vluchteling naar statushouder

Wanneer een asielzoeker erkend is als vluchteling krijgt de vluchteling een tijdelijke verblijfsvergunning voor een periode van vijf jaar. Wanneer dit het geval is noemen we een vluchteling statushouder. Een statushouder mag werken – mits dit op de verblijfsvergunning staat aangegeven - en heeft dezelfde rechten als een Nederlander op de arbeidsmarkt. Zo kan een statushouder aan de slag in loondienst, als zelfstandig ondernemer, bij een werkervaringsplek, stage of vrijwilligerswerk. Ook statushouders die langer in het asielzoekerscentrum wonen – omdat zij nog wachten op een woning – mogen aan het werk.

Nieuwkomer

Naast de termen asielzoeker, vluchteling en statushouder bestaan er ook nog nieuwkomers. Met nieuwkomers bedoelen we mensen die niet in Nederland zijn geboren maar wel naar Nederland zijn gekomen om hier voor een langere tijd te verblijven. Een nieuwkomer is dus zowel een vluchteling als een statushouder, maar ook mensen die naar Nederland zijn gekomen voor een gezinshereniging, studie of werk vallen onder deze term. Wanneer een nieuwkomer uit een ander EU-land komt kan hij of zij gewoon aan het werk. Als een nieuwkomer niet uit de EU komt gelden er voorwaarden. Er is dan bijvoorbeeld een werkvergunning nodig. 

Een asielzoeker, vluchteling, statushouder of nieuwkomer in dienst nemen

Het in dienst nemen van een asielzoeker, vluchteling of statushouder biedt voordelen voor jouw organisatie. Zo geeft het in eerste instantie voldoening en vergoot het de maatschappelijke betrokkenheid van je bedrijf. Daarnaast komt je bedrijf in aanmerking voor verschillende fiscale voordelen en (subsidie)regelingen. Wil je meer weten over het in dienst nemen van een asielzoeker, vluchteling, statushouder of nieuwkomer? Neem contact met ons op of bekijk het stappenplan van Vluchtelingenwerk.

Terug naar overzicht