Logo WSP West-Brabant

Kober en Gemeente Breda slaan handen ineen voor kansengelijkheid

Kober kinderopvang startte in januari 2022 de zoektocht naar 80 nieuwe groepshulpen. Bij het zoeken naar de juiste mensen werkt Kober nauw samen met Gemeente Breda. Samen creëerden ze kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat leidde tot een klinkend resultaat. In februari 2022 startte de werving van 80 groepshulpen op diverse kinderopvanglocaties van Kober. Inmiddels zijn al 56 groepshulpen aangenomen, 17 hiervan kwamen via Gemeente Breda.

Groepshulpen zijn de drijvende krachten achter de dagelijkse gang van zaken bij de ruim 200 vestigingen van Kober. Een groepshulp ondersteunt de pedagogisch medewerkers. Denk daarbij aan het verrichten van licht huishoudelijk werk en het bewaken van de voorraad. De groepshulp biedt ook een helpende hand bij het begeleiden van kinderen tijdens het spelen. Kober zocht enthousiaste collega’s die onderdeel willen zijn van een team en graag werken in een omgeving met kinderen. 

Samen voor gelijke kansen

Marit Kersten, werkgeversadviseur bij Gemeente Breda, is enthousiast over de samenwerking met Kober. “Het is mijn werk om kansen te creëren voor mensen die een minder luxe positie hebben op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld doordat zij geen diploma’s hebben, een tijd niet hebben gewerkt of statushouder zijn. Gemeente Breda zet zich in voor deze mensen. Toen Kober bij ons aanklopte, zag ik direct kansen.”

Arthur Faessen, Manager HR bij Kober, vindt het bieden van kansen net zo belangrijk als Kersten. “Er is een groep mensen die denkt dat zij niet in aanmerking komen voor een baan bij Kober. Wij willen laten zien dat er wel mogelijkheden zijn en dat je bij Kober zelfs kunt doorgroeien. Daarom namen we contact op met Gemeente Breda.” Vanuit Breda werd de samenwerking al snel uitgebreid naar een regionale samenwerking met WerkgeversServicepunt West-Brabant en UWV als partner. Kersten: “Wij waren direct enthousiast. Iedereen heeft recht op een baan en gelijke arbeidskansen. Samen met Kober maken we dit mogelijk. Deze samenwerking heeft positieve gevolgen voor alle betrokkenen.” Faessen beaamt dit. “Enerzijds hebben wij als organisatie te maken met de hoge werkdruk bij onze pedagogisch medewerkers. Dat willen we graag oplossen. Anderzijds zijn wij een maatschappelijke organisatie en voelen wij ons verantwoordelijk voor de sociale en maatschappelijke impact die wij kunnen maken.”

Trainingen en persoonlijke begeleiding

Sollicitanten die via de reguliere sollicitatieprocedure bij Kober zijn aangenomen, volgen een interne opleiding tot groepshulp. Voor de sollicitanten die via WSP West-Brabant aan de slag gaan en uit de gemeenten Breda, Etten-Leur, Bergen op Zoom en Roosendaal komen, is een verkorte training ingericht die zes dagdelen beslaat. Onderwijsinstelling Curio geeft deze trainingen en ontfermt zich over de terugkomdagen. Kersten: “Tijdens de cursusdagen leren de groepshulpen de basisvaardigheden van een groepshulp. Ook krijgen ze informatie over de verschillende doelgroepen en bijbehorende taken. Gemeente Breda zet zich ook na het ondertekenen van het contract in voor de nieuwe groepshulpen. We bieden nazorg en checken regelmatig in bij de nieuwe groepshulpen en Kober. Zo zetten we ons niet alleen in voor werkgelegenheid, maar ook voor zelfredzaamheid. Het behaalde certificaat, samen met de opgedane werkervaring vergroot de arbeidskansen voor deze kersverse werknemers.”

Speeddaten in plaats van spannend gesprek

“Voor deze functie hebben we de sollicitatieprocedure aangepast”, vertelt Faessen. “We kregen enorm veel reacties op onze vacature. Om zoveel mogelijk mensen een kans te geven zich te laten zien, organiseerden we een speeddate met onze medewerkers. Zo konden de kandidaten Kober leren kennen en andersom. Speeddates waren enerzijds efficiënt omdat we meer dan tweehonderd mensen wilden spreken. Anderzijds wilden we de drempel voor de sollicitanten verlagen. Een speeddate is een minder officiële en minder stressvolle kennismaking dan een sollicitatiegesprek.”

Faessen: “Tijdens de speeddate werd duidelijk dat veel sollicitanten een hoger opleidingsniveau hebben. Zij kunnen later doorstromen naar de interne BBL-opleiding van Kober.” Kersten vult hem aan. “Je biedt de sollicitanten niet alleen een kans op een baan, maar ook toekomstperspectief. Het is belangrijk dat mensen met en minder luxe positie op de arbeidsmarkt weten dat wij samen met andere organisaties kansen voor ze willen creëren. Kober zet een mooi voorbeeld voor soortgelijke organisaties. Ik ben trots op dit grote samenwerkingstraject en ik hoop dat we in de toekomst meer van dit soort trajecten kunnen opstarten.”

 • Koffietijd: Arbeidsrecht & Basisvaardigheden

  Moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Het staat meer dan 2,5 miljoen mensen in Nederland in de weg om volwaardig mee te kunnen doen. Wat doe jij […]

  Lees meer

 • Podcast Werkwoord #5: Oplossen

  Hoe goed je ook je best doet, verstoorde arbeidsrelaties zijn niet altijd te vermijden. De vraag is dus niet zozeer hoe je arbeidsconflicten voorkómt, maar vooral hoe je ermee omgaat als je ermee te maken krijgt. Hoe zorg je ervoor dat de situatie niet escaleert en een onwerkbare situatie ontstaat?

  Lees meer

 • Arbeidsmarktprognose: 3.200 extra banen verwacht in West-Brabant

  Na een aantal turbulente jaren op de arbeidsmarkt stabiliseert de banengroei in West-Brabant in 2024 en 2025. In veel sectoren wordt de werkgelegenheid geremd door personeelstekorten. Er is veel werk […]

  Lees meer