Subsidies en regelingen

Er zijn tientallen subsidies en regelingen. Maar waar zit voor u de winst? We kunnen ons voorstellen dat u daar niet direct zelf uitkomt.

Onderstaand een greep uit de subsidies en regelingen die het makkelijker maken om de Participatiewet in de praktijk te brengen:

 • Proefplaatsing UWV
  Met een proefplaatsing UWV loopt de Wajong-uitkering van de kandidaat enkele weken door. Zo kunt u kosteloos kijken of de kandidaat bij de baan past. En andersom natuurlijk.
 • Proefplaatsing gemeente
  Met een proefplaatsing gemeente loopt de bijstandsuitkering van de kandidaat enkele weken door. Zo kunt u kosteloos kijken of de kandidaat bij de baan past. En andersom natuurlijk.
 • Loonkostensubsidie naar loonwaarde 
  In sommige gevallen zijn arbeidsgehandicapten met een bijstandsuitkering minder productief. U kunt compensatie voor de loonkosten ontvangen.
 • Loondispensatie
  Wajongers die minder productief zijn, hoeft u geen volledig loon te betalen. UWV vult het loon aan.
 • Looncompensatie bij ziekte
  Neemt u iemand in dienst met een arbeidshandicap? Looncompensatie bij ziekte (no-risk) verzekert u tegen uitval door ziekte.
 • Mobiliteitsbonus bij ziekte of handicap
  Neemt u een arbeidsgehandicapte in dienst die loondispensatie ontvangt? Dan heeft u mogelijk recht op een mobiliteitsbonus. U hoeft dan minder premie af te dragen.
 • Tegemoetkoming bedrijfskosten
  Neemt u een arbeidsgehandicapte in dienst? Dan kunt u naast de loonkostensubsidie naar loonwaarde ook een tegemoetkoming in de bedrijfskosten ontvangen.
 • Jobcoaching
  Een jobcoach begeleidt de nieuwe werknemer op de werkvloer. Dit voorkomt uitval.
 • Voorziening
  Als uw kandidaat aanpassingen op de werkplek of hulpmiddelen nodig heeft, dan kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen.

Subsidies en regelingen kunt u in sommige gevallen combineren. Om te kijken of u beroep kunt doen op regelingen en subsidies, is er de online subsidiecalculator of neem contact met ons op.

Daarnaast biedt de overheid de regelhulp aan. Dit hulpmiddel is ontwikkeld om het voor werkgevers makkelijk te maken om te berekenen waar zij eventueel recht op hebben. Hiermee worden alle financiële tegemoetkomingen eenvoudig toegankelijk voor werkgevers. 

Deel deze pagina