Logo WSP West-Brabant

Kansen op de arbeidsmarkt: Speaksee-pilot van start!

Op 16 november is de West-Brabantse Technohub van start gegaan met de pilot Speaksee. Speaksee is een vorm van inclusieve technologiewaarbij spraak wordt omgezet in tekst. Deze oplossing biedt (nieuwe) kansen op de arbeidsmarkt voor slechthorende en/of doven. Het aankomende half jaar testen verschillende West-Brabantse deelnemers van deze pilot het systeem in de werkomgeving.

Hoe werkt Speaksee?

Voor mensen die slechthorend of doof zijn is het vaak lastig om actief deel te nemen aan groepsgesprekken in de werkomgeving. Speaksee biedt hiervoor een oplossing: de Speaksee microfoons vangen de stemgeluiden in een (groeps)gesprek op en zetten deze om naar tekst. Ook wanneer er sprake is van (storend) achtergrondgeluid. De teksten worden in verschillende kleuren weergegeven, precies afgestemd op de wensen van de gebruiker. Bekijk in deze video hoe dat precies werkt.

Werkgeversadviseur Marleen licht toe: “Met behulp van deze technologie is het voor dove of slechthorende medewerkersmogelijk om beter deel te nemen in groepsgesprekken tijdens vergaderingen of ‘gewoon’ tijdens de lunch. Bovendien mogen deelnemers het systeem ook thuis gebruiken, bijvoorbeeld op een verjaardag. De verwachtingen van deze nieuwe technologie zijn dan ook hoog. We zijn trots dat West-Brabant deelneemt aan het onderzoek om te kijken of het daadwerkelijk werkt in de praktijk.”

Gevarieerde groep van deelnemers & werkgevers

De komende periode start een groep van deelnemers met de pilot bij uiteenlopende werkgevers in West-Brabant. Van schilder tot vrachtwagenchauffeur en van groenmedewerker tot WOZ-medewerker. Werkgeversadviseur Bert: “Zo toetsen we het systeem in verschillende soorten werkomgevingen. Dat levert ons hopelijk waardevolle inzichten op voor de toekomst.” Zowel de werkgever als de deelnemer neemt deel aan een onderzoek over de werkbaarheid van het systeem. Bovendien worden er (mogelijk) werkbezoeken gepland, waarbij het gebruik van de technologie geobserveerd wordt. De uitkomsten worden landelijk gedeeld met het Ministerie van SZW, UWV en het Athena Instituut van de Vrije Universiteit van Amsterdam. 

Over de West-Brabantse Technohub

Met de SpeakSee-pilot is de West-Brabanste Technohub officieel van start gegaan. Deze hub is een initiatief van WSP West-Brabant en toegankelijk voor de gehele arbeidsmarktregio. Deze pilot wordt mede mogelijk gemaakt door de Coalitie van Technologie en Inclusie. Meer weten over de pilot? Of benieuwd naar andere vormen van inclusieve technologie? Neem contact op met Bert of Marleen via wsp@midzuid.nl.

 • Podcast Werkwoord #4: Re-integreren

  Hoe ga je om met werknemers die lange tijd afwezig zijn door ziekte of overbelasting? Hoe voorkóm je dat ze in de ziekenboeg moeten plaatsnemen? Wie draagt daarvoor de verantwoordelijkheid? En wat is de rol van beleid rond re-integratie in dit hele verhaal?

  Lees meer

 • Podcast Werkwoord #3: Technologiseren

  Exoskeletten, artificial intelligence en augmented reality: de Engelse termen vliegen je om de oren als je je gaat verdiepen in nieuwe technologie. Is de inzet van dit soort nieuwe technologieën een realistische oplossing voor dreigende personeelstekorten? Kunnen ze helpen om meer mensen te laten meedoen op de arbeidsmarkt? En hoe haalbaar zijn al die technieken…

  Lees meer

 • Podcast Werkwoord #2: Verzilveren

  De arbeidsmarkt piept en kraakt, en als we niet uitkijken gaat steeds meer personeel dat ook doen. Fysiek belastend werk kan de inzetbaarheid van vooral oudere medewerkers flink beperken, terwijl mensen juist langer moeten doorwerken en iedereen zo hard nodig is op deze arbeidsmarkt. In deze tweede aflevering bespreken we duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

  Lees meer