Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Voor veel werkgevers en werknemers zijn het moeilijke en onzekere tijden. Daarom heeft de regering economische noodmaatregelen getroffen. Eén van de regelingen, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), is erop gericht om werkgevers met omzetverlies tegemoet te komen in de loonkosten. Met de uitvoering van deze regeling wordt werkloosheid voorkomen en blijft ervaring en kennis voor bedrijven behouden.

De NOW wordt per 1 juni 2020 verlengd met een periode van vier maanden tot 1 oktober (NOW 2.0), waarbij een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli, augustus en september 2020 kan worden aangevraagd. Meer informatie over deze regeling en de wijziging ten opzichte van NOW 1.0 vind je op de website van de rijksoverheid, zie rijksoverheid.nl.

Voor meer informatie over de regeling verwijzen we je ook graag naar de website van het UWV, zie uwv.nl/now.

Meer info is ook te vinden in de factsheet en in de animatie op youtube

Veelgestelde vragen (FAQ) staan op uwv.nl/werkgevers met een link naar FAQ van SZW.

Laatste update geplaatst op 28 mei 2020