Logo WSP West-Brabant

2.300 klimaatbanen te vervullen in de industrie in West-Brabant

Het aantal openstaande vacatures voor beroepen die nodig zijn voor de verduurzaming van de industrie is in West-Brabant in zeven jaar tijd meer dan verdrievoudigd. In het tweede kwartaal van 2023 ging het om 2.300 vacatures. Technische vakmensen met kennis van onder andere elektro, procestechniek en werktuigbouw zijn essentieel om de klimaatdoelstellingen voor de industrie te kunnen halen.

“Nederland staat voor een forse opgave om de uitstoot van CO₂ de komende jaren drastisch terug te brengen. Voor de uitvoering van de verschillende klimaatmaatregelen in de industrie zijn veel vakmensen nodig. Het gaat om beroepen waar nu al structurele tekorten in zijn, onder andere door een te lage instroom van jonge vakmensen”, stelt Milou Audenaerd, arbeidsmarktadviseur UWV West-Brabant & Zeeland.

Vakmensen in techniek, ICT, kwaliteit en veiligheid

Er zijn verschillende technici nodig op het gebied van procestechniek, werktuigbouw en elektro. Eerst gaat het om innovatie en research & development (R&D). Hierbij zijn met name hbo’ers en wo’ers betrokken. Later worden maatregelen uitgevoerd en geïmplementeerd in de productieprocessen. Dan komen mbo’ers in beeld, om machines te bouwen, te installeren of te onderhouden en ermee te werken. Productieprocessen zijn vaak geautomatiseerd, waardoor ook ICT steeds belangrijker wordt. Daarnaast levert inzet van ICT data en kennis op, waaruit data-analisten lering kunnen trekken om bijvoorbeeld productieprocessen te verbeteren. In de industrie nemen analisten tijdens het productieproces continu monsters om producten te onderzoeken op samenstelling en kwaliteit. Zeker als er wordt overgeschakeld op andere grondstoffen of andere technologie. Werken met hoge temperaturen, (grote) machines en installaties en (vaak gevaarlijke) chemische stoffen vraagt bovendien continue om aandacht voor veiligheid. Momenteel staan de meeste vacatures open voor monteurs industriële machines, mechanisch operators procesindustrie en elektriciens, installateurs en monteurs elektrische installaties. 

Meer uitstroom dan instroom

Voor de meeste technische klimaatbanen in de industrie is de arbeidsmarkt zeer krap. Momenteel staan in West-Brabant voor deze banen gemiddeld 10 vacatures open per direct inzetbare werkzoekende. In het tweede kwartaal van 2019 
waren dat er 4,5. De krapte is dus groter dan een aantal jaar geleden. En die situatie verandert niet zomaar. Met name in de industrie werken relatief veel 60-plussers (5.600 in West-Brabant) die de komende jaren de arbeidsmarkt verlaten, omdat zij met pensioen gaan. Er zijn te weinig jongeren om deze ouderen te vervangen. In Nederland dalen bovendien de studentenaantallen in het mbo en hbo voor relevante opleidingen. 

Opleidingen en zij-instroomprojecten

Opleidingen in deze richtingen bieden dus een (heel) goed toekomstperspectief voor jongeren. Ook voor werkzoekenden en werkenden die willen overstappen naar een klimaatbaan in de industrie zijn de baankansen goed. Soms kunnen mensen zonder diploma’s instromen. Wil je meer informatie en advies over de mogelijkheden van regionale trajecten voor jouw organisatie? Neem contact met ons op.

Bekijk de hele nieuwsflits en actuele arbeidsmarktcijfers op werk.nl

 • Podcast Werkwoord #4: Re-integreren

  Hoe ga je om met werknemers die lange tijd afwezig zijn door ziekte of overbelasting? Hoe voorkóm je dat ze in de ziekenboeg moeten plaatsnemen? Wie draagt daarvoor de verantwoordelijkheid? En wat is de rol van beleid rond re-integratie in dit hele verhaal?

  Lees meer

 • Podcast Werkwoord #3: Technologiseren

  Exoskeletten, artificial intelligence en augmented reality: de Engelse termen vliegen je om de oren als je je gaat verdiepen in nieuwe technologie. Is de inzet van dit soort nieuwe technologieën een realistische oplossing voor dreigende personeelstekorten? Kunnen ze helpen om meer mensen te laten meedoen op de arbeidsmarkt? En hoe haalbaar zijn al die technieken…

  Lees meer

 • Podcast Werkwoord #2: Verzilveren

  De arbeidsmarkt piept en kraakt, en als we niet uitkijken gaat steeds meer personeel dat ook doen. Fysiek belastend werk kan de inzetbaarheid van vooral oudere medewerkers flink beperken, terwijl mensen juist langer moeten doorwerken en iedereen zo hard nodig is op deze arbeidsmarkt. In deze tweede aflevering bespreken we duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

  Lees meer