Subsidies en regelingen

Er zijn tientallen subsidies en regelingen. Maar waar zit voor u de winst? We kunnen ons voorstellen dat u daar niet direct zelf uitkomt.

Onderstaand een greep uit de subsidies en regelingen die het makkelijker maken om de Participatiewet in de praktijk te brengen:

 • Proefplaatsing UWV
  Met een proefplaatsing UWV loopt de Wajong-uitkering van de kandidaat enkele weken door. Zo kunt u kosteloos kijken of de kandidaat bij de baan past. En andersom natuurlijk.
 • Proefplaatsing gemeente
  Met een proefplaatsing gemeente loopt de bijstandsuitkering van de kandidaat enkele weken door. Zo kunt u kosteloos kijken of de kandidaat bij de baan past. En andersom natuurlijk.
 • Loonkostensubsidie naar loonwaarde 
  In sommige gevallen zijn arbeidsgehandicapten met een bijstandsuitkering minder productief. U kunt compensatie voor de loonkosten ontvangen.
 • Loondispensatie
  Wajongers die minder productief zijn, hoeft u geen volledig loon te betalen. UWV vult het loon aan.
 • Looncompensatie bij ziekte
  Neemt u iemand in dienst met een arbeidshandicap? Looncompensatie bij ziekte (no-risk) verzekert u tegen uitval door ziekte.
 • Mobiliteitsbonus bij ziekte of handicap
  Neemt u een arbeidsgehandicapte in dienst die loondispensatie ontvangt? Dan heeft u mogelijk recht op een mobiliteitsbonus. U hoeft dan minder premie af te dragen.
 • Tegemoetkoming bedrijfskosten
  Neemt u een arbeidsgehandicapte in dienst? Dan kunt u naast de loonkostensubsidie naar loonwaarde ook een tegemoetkoming in de bedrijfskosten ontvangen.
 • Jobcoaching
  Een jobcoach begeleidt de nieuwe werknemer op de werkvloer. Dit voorkomt uitval.
 • Voorziening
  Als uw kandidaat aanpassingen op de werkplek of hulpmiddelen nodig heeft, dan kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen.

Subsidies en regelingen kunt u in sommige gevallen combineren. Om te kijken of u beroep kunt doen op regelingen en subsidies, is er de online subsidiecalculator of neem contact met ons op.

Deel deze pagina