IAA of BIA; Twee afkortingen voor hetzelfde.

IAA staat voor Inclusieve Arbeids Analyse en BIA is een afkorting voor Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie.

Voortaan praat ik als analist over Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie (BIA), omdat dit de officiële benaming van dit instrument is. De brochures en de flyers gebruiken de benaming: Bedrijfsadvies Inclusieve Arbeidsorganisatie (IAA). Volgt u het nog?

Maar wat kun je nu met dit advies, en wat is IAA en BIA? Ik kan me voorstellen dat het u niet veel zegt. De titel dekt niet de lading, de titel is niet pakkend en al helemaal niet sexy.

Helaas heb ik nog geen andere pakkende titel voor dit instrument kunnen bedenken. Dus als u als lezer van deze blog een goede tip hebt , houd ik me aanbevolen.

Wat houdt het BIA nu in?

Alvorens hierop in te gaan is het belangrijk dat werkgevers en HRM-adviseurs met hun bedrijf “Inclusief” willen worden. En wanneer is een bedrijf inclusief? In een inclusieve arbeidsorganisatie” werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt samen met mensen zonder afstand tot de arbeidsmarkt. Op dezelfde afdeling, in hetzelfde team. Niet voor tijdelijk, maar voor een langere periode: structureel en duurzaam. Het werk is zo ingericht dat iedereen volwaardig mee kan doen en een bijdrage levert aan het bedrijfsresultaat. Ieder naar eigen vermogen en op zijn eigen manier. Het talent van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komt tot bloei en is van waarde. Andere medewerkers krijgen de ruimte zich te richten op kerntaken die passen bij hun opleiding en competenties. Deze variatie aan talenten en capaciteiten geeft organisaties kleur!  Bron: website Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie

Inclusief ondernemen is ook een antwoord op de discrepantie op de arbeidsmarkt.  Het schaap met vijf poten wordt niet meer gevonden of moet ergens weggeplukt worden wat gepaard gaat met hogere loonkosten.  Door inclusief te gaan ondernemen zorgt de werkgever ervoor dat hij zijn personeel efficiënter en effectiever inzet en meer mensen een kans geeft. Ook het schaap met de 3 poten.  

Recent noemde de Minister van Volksgezondheid het ook al. Om de personeelstekorten in bijvoorbeeld de zorg op te vangen kan er ook gekeken worden naar het herinrichten van het werk.

 

Wat is een BIA?

Op basis van een analyse in het kader van BIA worden bestaande functies aangepast en heringericht, zodat er ruimte kan worden gemaakt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen we door de geïnventariseerde elementaire taken en werkzaamheden (taken die eenvoudig zijn en zonder lange inwerkperiode aan te leren) om te vormen tot een functie die kan worden ingevuld door werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt of zij-instromers. Naar aanleiding van de uitkomsten van de analyse wordt er een kandidaat gezocht. 

 

Afgelopen jaren heb ik samen mijn collega’s meerdere analyses uitgevoerd bij bedrijven zowel in de zakelijke dienstverlening, zorginstellingen, horeca  als bij productiebedrijven. Wat ik daarbij geleerd heb is dat u als werkgever de belangrijkste spil bent. Doe het (aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) vanuit een  intrinsieke motivatie, en niet omdat het moet. Dan heeft u  een goed startpunt om Inclusief te gaan en voorkomt u dat uw bedrijf exclusief wordt!

Onlangs heb ik een analyse uitgevoerd bij een productiebedrijf. Het proces daarvan is als volgt:

Na een gesprek met de Bedrijfsleider, waarin elkaars verwachtingen verduidelijkt zijn, hebben we gekeken welke afdelingen ik wilde analyseren. In dit voorbeeld hebben we er voor gekozen om 2 afdelingen te doen. Op de betreffende dag is één analist per afdeling  in gesprek gegaan met de teamleider en een medewerker. Het gesprek is een soort interview, waarbij wij vragen naar hoe het werkproces verloopt en welke taken daarin voorkomen. Ook noteren wij de tijd per taak. Naast het interview kijken wij ook mee op de werkvloer. Hierdoor wordt een goed beeld gekregen van de afdeling.

Na het interview worden alle gegevens verwerkt in een rapportage wat resulteert in  een duidelijk overzicht; welke taken zijn geschikt, mogelijk geschikt of ongeschikt voor werkzoekenden die aangewezen zijn op ongeschoold en/of laag geschoold werk.

De rapportage wordt besproken met de bedrijfsleider. En dan komt het soms voor dat sommige taken die ik als geschikt bestempel door de bedrijfsleider toch als ongeschikt bestempeld worden.  Dit heeft vaak vooral te maken met de impact op het werkproces. Er zou te veel moet veranderen als die taken anders ingevuld zou worden.

Gelukkig waren er nog voldoende andere taken voor de nieuw aan te nemen collega beschikbaar, zodat er toch een functie gecreëerd werd. En deze nieuwe collega verricht nu de werkzaamheden die de zittende werknemers ontlast. Zij kunnen zich hierdoor nog beter richten op de kerntaken! Win-Win dus!

Dus,

Als je me vraagt wat voor analyses ik uitvoer; BIA, oftewel, Bijzondere Interessante Analyses ;)

 

 

erik-jan

Erik-Jan de Bruijn - Adviseur Werkgeversdiensten

Voeg reactie toe